Løypetilbud

Her finner du kjørerplanen for 2015/2016 som Word-fil: Kjøreplan

Her finner du løypekartet som høyoppløst PDF-fil (3MB): Løypekart

Perioder i sesongen 2015/206Løyper – ordinær snømengde
(Mulig å kjøre i terrenget)
Løyper - lite snø
(Ikke mulig å kjøre i terrenget
Antall kjøringer
Frem til Juleferie, uke 46-51
 • Spåtind – Lundsetra med tverrløypa
 • Krokhølrunden
 • Seterrunden
 • Storslåttløypa
 • Svinningseterrunden
 • Spåtind - Lundsetra
Fire ganger per uke
Juleferien, uke 52 – 1
(Primært fra 2. juledag)
 • Samme løypene som frem til Juleferien
 • Skjervungrunden
 • Kvænlirunden
 • Strangseterrunden
 • Spåtind - Lundsetra
Hver dag
Juleferie til vinterferien, uke 2-7
 • Samme løypene som i Juleferien
Fire ganger per uke
Vinterferieukene, uke 8-9
 • Samme løypene som juleferie til vinterferien
 • Svinningsetra – Svartkampen
 • Hemstrangdalen – Spåtindtoppen
Hver dag
Vinterferie til Påske, uke 10 - 13
 • Samme løypene som i vinterferieukene
Fire ganger per uke
Påskeferien, uke 12
 • Samme løypene som i vinterferieukene
Hver dag
Fra påsken og ut sesongen,
uke 13- 18
 • Avhengig av snøforholdene
To til tre ganger per uke i forbindelse med helg

Tilleggsinformasjon til kjøreplan

 • Sesongen er delt opp i perioder som er styrende for hvilke løyper som kjøres og hvor ofte
 • I normale uke vil det primært bli kjørt onsdag, fredag, lørdag og søndag (Fire ganger per uke)
 • Værforhold vil ha innvirkning på hvilke dager det blir kjørt
 • Mye nedbør kan tilsi 2 kjøringer av kjerneløyper på en dag
 • Tidspunktene for kjøring vil primært være fra tidlig morgen