Synnfjellspor Løypelag

SYNNFJELLSPOR LØYPELAG er etablert og drevet av hytteeierne for å sikre gode skiløyper i Synnfjell øst, fra Nylen til Lundsætra. Vi skal ha ansvaret for at skiløypene i området er i henhold til den kvaliteten og omfanget brukerne ønsker, gjennom å sikre at de økonomiske forutsetningene er på plass. Vi har inngått et tett samarbeid med Synnfjelløypene, som skal preparere løypene hvor vi har direkte påvirkning på deres disposisjoner og prioriteringer ved blant annet styrerepresentasjon. Vi legger også opp til et tett samarbeid med grunneiere og kommune for å sikre at de bidrar med ytelser og penger til skiløypene i området.

SYNNFJELLLØYPENE har gjennom mange år bevist at de kan preparere skiløyper med god kvalitet i området vårt. Deres oppgave fremover er å sørge for riktig kapasitet og kompetanse til å preparere skiløypene i henhold til Synnfellspors forventninger. Synnfjelløypene vil bli tilført økonomiske midler fra Synnfjellspor Løypelag basert på faktisk påløpte kostnader.

GRUNNEIERE gir tillatelse til preparering av skiløyper på grunnen i området. De skal gjennom langsiktige avtaler også bidra med økonomiske midler til løypekjøring ved direkte innbetalinger til Synnfjellspor Løypelag.

NORDRE LAND KOMMUNE bidrar direkte med økonomiske midler til løypekjøring. I tillegg har de ansvaret for nye arealplaner som også inneholder utvikling av skiløyper i området.

NÆRINGSLIV
Synnfjellspor Løypelag har et meget godt samarbeid med Spåtind Sport Hotell, Synnfjellporten og annet næringsliv i området/kommunen. Alle disse bidrar med økonomiske midler for å sikre gode skiløyper i området.